Met kennis van het verleden, inzicht in het heden, vorm geven aan een no-nonsense toekomst

Onze visie 

Onze klanten beschikken over het algemeen over een sterke ‘ondernemers’spirit. Of zij nu zaakvoerder zijn van een KMO of leidinggevend zijn in een grote organisatie. Dit betekent o.a. dat zij sterk  oplossingsgericht werken en denken. Een probleem doet zich voor, hoe kan ik dit zo snel mogelijk zelf en binnen mijn bedrijfsorganisatie opgelost krijgen.

DE VRAAG 

Daardoor merken wij bij onze klanten dat zij vaak reeds het probleem goed bekeken hebben alvorens wij gevraagd worden. Samen met zij/haar analyse, werd reeds vaak nagedacht over ‘hoe dit probleem best zou worden opgelost. Om tot deze oplossing te komen, heeft de klant bovendien zelf reeds initiatieven genomen of anderzijds zich dermate verdiept in het probleem en zich goed geïnformeerd zodat hij reeds de oplossing voor zich heeft liggen. Enkel de wijze waarop de oplossing uitgevoerd moet worden, daarvoor roept hij externe hulp in. 
 
Op het moment dat we de vraag van de klant krijgen, worden wij vooral gevraagd om de oplossing zo snel mogelijk te realiseren.

DE NOOD 

In een aantal gevallen is deze analyse correct en kunnen wij een antwoord op deze vraag bieden. In de meeste gevallen merken we echter dat het bieden van de oplossing zoals ze gevraagd wordt, al snel een nieuw probleem teweeg brengt en te weinig bijdraagt tot de doelstellingen die onze klant echt wenst te bereiken. Het oplossen van een probleem brengt dus als snel een nieuw probleem met zich mee, waarvan de klant zich nog niet eerder bewust was.

Daarom is het essentieel in onze aanpak, dat we bij elke vraag die we van de klant krijgen, eerst grondig deze vraag analyseren. 

DE WEG - een geïntegreerde aanpak om een vooropgesteld resultaat te bereiken -

Alvorens we een aanpak tot oplossing voorstellen, gaan we eerst in gesprek met onze opdrachtgever. We bekijken steeds eerst de context waarbinnen we werken. Maatwerk vereist een goed inzicht in de situatie waarin we ons als externe adviseur situeren. In de praktijk gebeurt dit steeds via een intakegesprek met onze opdrachtgever. Tijdens dit gesprek peilen we naar de werkelijke noden en doelstellingen bij de opdrachtgever. Tegelijkertijd proberen we eveneens reeds in te schatten wie de effecten van de verandering zal ondervinden. Waar situeert het probleem zich en voor wie of waar in de organisatie is het bedoeld ? Wat zijn dan de verwachte resultaten die het veranderingstraject teweeg moet brengen na de realisatie.

Over deze verwachte resultaten willen we duidelijkheid scheppen met de klant voor we met de opdracht beginnen. Dit is onze manier van transparant werken. We willen realiseren wat we beloven, niets minder.

 

Onze Dienstverlening

Wij ondersteunen ondernemingen bij het nemen van strategische beslissingen, zowel op niveau van de organisatie als op niveau van de leidinggevenden, team en medewerkers. Dit gaat van het verduidelijken van missie en visie, het (her)definiëren van de structuren en processen, de cultuur, de ondersteunende systemen en te bereiken resultaten. 

Definiëren van Missie en Visie – strategische doelstellingen 
Samen met het management organiseren wij workshops om een strategische toekomstvisie te bepalen. Onze jarenlange ervaring laat ons toe de meest geschikte modellen en technieken te selecteren die bij de bedrijfssituatie aansluiten om een gericht resultaat te kunnen bereiken. Wij hanteren strategische modellen die hun toepassingsmogelijkheden en nut bewezen hebben. De relatie theorie-praktijk laat ons toe aangepaste en sterke resultaten neer te zetten.
 
Organisatiedoorlichting en –audit 
Wij helpen u het potentieel van de organisatie correct in te schatten. Welke domeinen worden onvoldoende uitgewerkt om een wezenlijke bijdrage te bieden tot het realiseren van de bedrijfsstrategie en -doelstellingen? Hiervoor hebben we een eigen instrument ontwikkeld. Klik op deze link : ondernemingsscan / organisatiescan en u vindt er een uitgebreide brocure
 
Organisatie ontwikkeling en –integratie 
Fusies en acquisities worden vaak geïnspireerd door strategische en financiële ambities. Als de overname eenmaal getekend is, begint de opdracht om van de integratie een strategisch en financieel succes te maken. Dit is slechts mogelijk door de werkelijke integratie van bedrijfsprocessen en hun actoren. Advisory Services begeleidt de bedrijven in nauw overleg met de individuele stakeholders. Vanuit de integratie van de processen wordt een nieuw organisatieconcept uitgewerkt. Dit is de basis voor een geïntegreerde en vervolgens ook werkbare organisatiestructuur met bijhorend organigram. Van daaruit vinden individuen hun nieuwe functie en hun nieuwe verantwoordelijkheden in de ‘feitelijk’ gefusioneerde onderneming of organisatie.
 
Performantieverbeteringen – werken aan efficiëntie en effectiviteit 
Specifiek op procesniveau begeleidt Advisory Services elk type organisatie bij het verbeteren van processen op basis van eigen, sterk visuele, analysetechnieken en methoden. Dit kan op het vlak van verhogen van klantgerichtheid, versnellen van doorlooptijden, verhogen van rentabiliteit en efficiëntie of reduceren van kosten. Onze aanpak is gericht op een sterke betrokkenheid met de sleutelactoren in de onderneming, waardoor ze na de interventies sterk gemotiveerd zijn om de op gang gebrachte organisatieverbeteringen blijvend te sturen en mede te verankeren in de organisatie
 
Begeleiding van veranderingsprocessen 
Onze consultants kunnen organisatieveranderingen op een professionele manier faciliteren en op die manier een breed draagvlak creëren voor de implementatie van de toekomstgerichte visie, strategie en projecten. We begeleiden uw veranderingstraject door deelnemers inde sessies te betrekken en enthousiast te maken voor verandering. Elke vorm van verandering in de onderneming begint met een uitvoerige analyse van de positieve kern van de onderneming die gelinkt wordt aan elke strategische verandering. Via workshops op maat stimuleren wij medewerkers om zich te engageren in de verdere uitbouw van uw organisatie. 
Deze workshops kunnen diverse topics behandelen zoals leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, cultuurverandering, procesverbeteringen en -veranderingen.. 
 
Organisatiedesign en begeleiding in het kader van de Innovatieve Arbeidsorganisatie.
 
Begeleiding in het kader van het nieuwe werken 
 
 
 

 

Partner in volgende projecten 

Lerend Netwerk : Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken - in samenwerking met Flanders Synergy 

Lerend Netwerk voor de zorgsector : ZIRKO - in samenwerking met Flanders Synergy